نمایندگان ما

املاک ثبت شده

2

نام: احمد نام خانوادگی: دادگر وضعیت تأهل: مجرد سمت: مشاور شرکت پرچین شماره تماس:۰۹۳۶۷۸۰۹۰۲۸ آدرس محل کار: البرز کرج باغستان غربی بلوار ولیعصر بین لاله ۱ و ۲ غربی دفتر املاک پرچین ۳

املاک ثبت شده

10

نام: مهکامه نام خانوادگی: جعفری سن: ۲۴ سال وضعیت تأهل: متأهل میزان تحصیلات: لیسانس سمت: مسئول انفورماتیک شماره تماس: ۰۹۰۳۰۱۶۱۱۹۶ آدرس محل کار: البرز کرج باغستان غربی انتهای بلوار پرستار کوچه شهید ولدانی ساختمان پدیده طبقه۲ واحد۳ (دفتر مرکزی پرچین)

املاک ثبت شده

0

نام: میلاد نام خانوادگی: عسگری سن: ۴۷ سال وضعیت تأهل: متأهل میزان تحصیلات: لیسانس سمت: معاونت شرکت پرچین شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۲۰۹۲۴ آدرس محل کار: البرز کرج باغستان غربی انتهای بلوار پرستار کوچه شهید ولدانی ساختمان پدیده طبقه۲ واحد۳ (دفتر مرکزی پرچین)

املاک ثبت شده

0

نام: سیدمحمود نام خانوادگی: سیدی سن: ۴۵ سال وضعیت تأهل: متأهل میزان تحصیلات: کارشناسی سمت: مدیرعامل شرکت پرچین شماره تماس: ۰۹۱۲۶۱۰۹۹۴۹ آدرس محل کار: البرز کرج باغستان غربی انتهای بلوار پرستار خیابان شهید ولدانی ساختمان پدیدیه طبقه ۲ واحد ۳ (شرکت پرچین سبز البرز)